Ugađanje, popravci i procjena glasovira i pianina

Povijest klavira

Ispis

čembaloKlavir (piano) se razvio iz čembala, klavikorda i drugih srodnih instrumenata sa tipkama. Opće prihvaćeno mišljenje je da je klavir izumio Bartolomeo Cristofori 1698. godine, tako što je upotrijebio mehanizam sa batićima koji udaraju o žicu, umjesto dotada korštenih mehanizama u instrumentima sa tipkama.

Na taj način je postigao da jačina tona ovisi o jačini udara prsta na tipku. Zato su se ti prvi klaviri nazivali piano e forte ( tal. tiho i glasno). Piano e forte je prvi počeo graditi Gottfried Silbermann njemački graditelj orgulja i instrumenata sa tipkama. Njegovi učenici su te klavire nastavili proizvoditi i usavršaviti u Engleskoj i Beču te su mehanizmi nastali tamo dobili svoja imena po tim pojmovima. Građenje klavira sa tzv. bečkom mehanikom je bilo najmasovnije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, ali tijekom prošlog stoljeća potisnuli su ih klaviri sa tzv. engleskom mehanikom, te se takvi grade i danas.

Detaljnije o graditelju čembala i konstruktoru prvog klavira pročitajte ovdje:

Tagovi: klavir , piano , povijest
 

Anketa

Koliko je star klavir ili pianino na kojem najčešće svirate?